درخواست عافيت

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هنگامى ‌كه‌ ‌از‌ خدا درخواست عافيت ‌مى‌ كرد ‌و‌ شكر ‌بر‌ عافيت


•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا ‌به‌ جامه ‌ى‌ عافيت بپوشان، ‌و‌ ‌به‌ عافيتت سرافرازم گردان؛ ‌به‌ عافيتت مصونم دار، ‌به‌ عافيتت گراميم دار، ‌به‌ عافيتت ين نيازم كن، ‌به‌ عافيتت نعمتم بخش، ‌به‌ عافيتت تندرستى ‌ام‌ ده، عافيتت ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ بگستران، عافيتت ‌را‌ زيبنده ‌ام‌ گردان، ‌و‌ ‌در‌ دنيا ‌و‌ آخرت ‌از‌ عافيتت جدايم مگردان.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا عافيت ده، عافيتى كفايت كننده، بهبودى دهنده، برتر ‌و‌ فزاينده، عافيتى ‌كه‌ تندرستى ‌در‌ بدنم آرد، عافيتى ‌كه‌ براى دنيا ‌و‌ آخرتم ماند.

•    خداوندا، ‌به‌ تندرستى ‌و‌ شادابى ‌در‌ دين ‌و‌ بدنم ‌بر‌ ‌من‌ منت گذار، ‌و‌ بينايى ‌دل‌ ارزانيم دار، مرا ‌به‌ پيشرفت ‌در‌ كارها موفق ساز، ‌و‌ ‌به‌ خشيت ‌از‌ عظمت ‌و‌ بيم ‌از‌ خودت بنواز، ‌بر‌ طاعتى ‌كه‌ بدان فرمانم داده ‌اى‌ ياريم ده، ‌و‌ ‌از‌ معصيتى ‌كه‌ ‌از‌ ‌آن‌ بازم داشته ‌اى‌ دورم دار.

•    بار خدايا، انجام ‌حج‌ ‌و‌ عمره، ‌و‌ زيارت تربت پيامبرت- ‌كه‌ صلوات ‌و‌ رحمت ‌و‌ بركاتت ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ خاندانش باد- ‌و‌ زيارت خاندان پيامبرت را- ‌كه‌ ‌بر‌ ايشان سلام باد- همواره ‌تا‌ زنده ام، ‌در‌ اين سال ‌و‌ ‌هر‌ سال ديگر، نصيبم فرما، زيارتى ‌كه‌ پذيرفته ‌و‌ پسنديده ‌ات‌ باشد، ‌و‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌در‌ نظر آيد ‌و‌ اندوخته ‌ى‌ روز باز پسينم گردد.

•    خداوندا، زبانم ‌را‌ ‌به‌ سپاس ‌و‌ ثنا ‌و‌ ستايشت بگشا، ‌و‌ قلبم ‌را‌ براى دريافت مقاصد دينت گشايش عطا فرما.

•    بار خدايا، مرا ‌و‌ فرزندانم ‌را‌ ‌از‌ ‌شر‌ شيطان رانده ‌شد‌ ‌و‌ ‌از‌ آسيب ‌هر‌ جانور گزنده ‌و‌ زهر دارنده ‌و‌ هرگونه شى ء كشنده ‌و‌ چشم زخم زننده، ‌و‌ نيز ‌از‌ ‌شر‌ شيطان گمراه كننده، سلطان ستم پيشه، ارباب ‌در‌ ناز ‌و‌ نعمت فرو رفته، ‌و‌ ‌از‌ ‌شر‌ ‌هر‌ چيز سست ‌يا‌ سخته، ‌هر‌ بلندپايه ‌و‌ دون مايه، ‌هر‌ فرمانبر ‌و‌ فرمانده، ‌هر‌ خويش ‌و‌ بيگانه، ‌هر‌ ‌كس‌ ‌از‌ پريان ‌و‌ آدميان ‌كه‌ ‌در‌ برابر پيامبر ‌و‌ خاندانش ايستاده، ‌و‌ ‌هر‌ جنبنده- ‌كه‌ اسير چنگ قدرت توست- پناهم ده، ‌كه‌ راه راست تنها ‌به‌ ‌تو‌ پايان پذيرفته.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌هر‌ ‌كس‌ ‌با‌ نيتى پليد آهنگ ‌من‌ كند، ‌از‌ ‌من‌ منصرفش ساز، ‌و‌ مكرش ‌را‌ خود چاره ساز، آسيبش ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ دور گردان ‌و‌ نيرنگش ‌را‌ ‌بر‌ ‌سر‌ ‌او‌ كوبان.

•    در برابرش سدى ‌بر‌ آر ‌تا‌ ديده ‌اش‌ ‌از‌ ديدنم نابينا شود، ‌و‌ گوشش ‌از‌ آنچه درباره ‌ى‌ ‌من‌ گويند ناشنوا گردد، ‌بر‌ دلش هنگام ياد ‌من‌ قفل نه، ‌و‌ زبانش ‌را‌ لالى ده، سرش ‌را‌ فرو كوب، ‌و‌ عزتش ‌را‌ ‌در‌ ‌هم‌ كوب، جبروتش ‌را‌ ‌در‌ ‌هم‌ شكن، برگردنش طوق خوارى افكن، ‌و‌ سرافرازيش ‌را‌ ‌بر‌ ‌هم‌ زن، ‌و‌ مرا ‌از‌ همه ‌ى‌ زيانش بدى اش، دامهايش ‌و‌ پيادگان ‌و‌ سوارگانش ‌در‌ امان بدار، ‌كه‌ تويى ‌آن‌ پيروزمند بلند اقتدار.

-----------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo