• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2792
7333
61670693

‌در‌ پناه بردن ‌به‌ خداى تعالى

از دعاهاى امام عليه السلام است ‌در‌ پناه بردن ‌به‌ خداى تعالى:  

―    بار خدايا اگر بخواهى ‌از‌ ‌ما‌ بگذرى ‌از‌ فضل ‌و‌ احسان ‌تو‌ است (نه شايستگى ما) ‌و‌ اگر بخواهى ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ كيفر رسانى ‌از‌ عدل ‌و‌ دادگرى ‌تو‌ است (نه ستم ‌بر‌ ما)  

―    پس ‌به‌ نعمت (بى پايان) خود بخششت ‌را‌ ‌بر‌ ‌ما‌ آسان فرما (بى رسيدگى ‌به‌ حساب ‌ما‌ انعام كن) ‌و‌ ‌به‌ گذشتت (از گناهان) ‌ما‌ ‌را‌ ‌از‌ كيفرت رهائى ده، زيرا (در بازپرسى ‌از‌ كردار ‌و‌ گفتار) ‌ما‌ ‌را‌ توانائى دادگرى ‌تو‌ نيست، ‌و‌ ‌بى‌ عفو ‌و‌ بخششت هيچ ‌يك‌ ‌از‌ ‌ما‌ ‌را‌ رهائى (از عذاب) ‌نه‌   

―    اى ‌بى‌ نياز ‌بى‌ نيازان، اينك ‌ما‌ بندگان ‌تو‌ ‌در‌ اختيار توايم، ‌و‌ ‌من‌ نيازمندترين نيازمندان بتوام، ‌پس‌ ‌به‌ ‌بى‌ نيازى ‌و‌ عطاى خويش (كه ‌هر‌ نيازمندى ‌از‌ ‌آن‌ بهره ‌مى‌ برد) نيازمندى ‌ما‌ ‌را‌ برطرف فرما، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ بازداشتن (از رحمت) خود نوميد مگردان ‌كه‌ (اگر ‌از‌ رحمت بازداشتى) بدبخت كرده ‌اى‌ كسى ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ نيكبختى خواسته، ‌و‌ نوميد ساخته ‌اى‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌كه‌ ‌از‌ احسان ‌تو‌ بخشش طلبيده (بيانها ‌در‌ اين جمله: ‌ها‌ نحن عبادك براى تضرع ‌و‌ اصرار ‌در‌ درخواست است، ‌نه‌ براى تنبيه ‌و‌ آگاه ساختن مخاطب ‌كه‌ ‌در‌ لغت ‌به‌ كار رفته)  

―    پس ‌در‌ اين هنگام (بدبختى ‌و‌ نوميدى) ‌از‌ جانب ‌تو‌ ‌به‌ ‌كه‌ ‌رو‌ آوريم، ‌و‌ ‌از‌ درگاه ‌تو‌ ‌به‌ كجا رويم؟ (جز ‌تو‌ كسى ‌و‌ ‌جز‌ درگاهت پناهى نداريم) منزه ‌و‌ پاكى ‌تو‌ (از آنچه شايسته ‌ى‌ ‌تو‌ نيست) ‌ما‌ بيچارگانيم ‌كه‌ اجابت (دعا) شان ‌را‌ واجب گردانيده اى، ‌و‌ ‌ما‌ رنج ديدگانيم ‌كه‌ رفع گرفتاريشان ‌را‌ وعده داده ‌اى‌ (اشاره ‌به‌ قول خداى تعالى «س 27 ‌ى‌ 62»: امن يجيب المضطر اذا دعاه ‌و‌ يكشف السوء يعنى ‌يا‌ كسى ‌كه‌ دعاى مضطر ‌و‌ درمانده ‌را‌ ‌به‌ اجابت ‌مى‌ رساند ‌و‌ ‌غم‌ ‌و‌ رنج ‌را‌ برطرف ‌مى‌ سازد)  

―    و شبيه ترين چيزها ‌به‌ اراده ‌و‌ خواست (ايجاد ‌و‌ آفرينش) ‌تو‌ ‌و‌ سزاوارترين كارها ‌به‌ ذات مقدسه ‌ى‌ ‌تو‌ ‌در‌ عظمت ‌و‌ بزرگواريت رحمت ‌و‌ بخشش ‌بر‌ كسى است ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ درخواست رحمت نموده، ‌و‌ رسيدن ‌به‌ فرياد كسى است ‌كه‌ ‌از‌ ‌تو‌ فرياد رسى طلبيده، ‌پس‌ ‌بر‌ زارى ‌ما‌ ‌به‌ درگاهت رحم كن، ‌و‌ چون خود ‌را‌ ‌در‌ اختيارت افكنده ايم ‌بى‌ نيازمان فرما (غم ‌و‌ اندوهمان برطرف ساز ‌و‌ ‌از‌ بيچارگى برهان)  

―    بار خدايا چون ‌بر‌ معصيت ‌و‌ نافرمانيت ‌از‌ شيطان پيروى كرديم ‌ما‌ ‌را‌ شماتت كرد، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ ‌او‌ درود فرست، ‌و‌ ‌پس‌ ‌از‌ آنكه ‌ما‌ براى ‌تو‌ ‌از‌ ‌او‌ دورى گزيده ‌به‌ درگاهت روآورديم اندوهى ‌به‌ ‌ما‌ مرسان ‌كه‌ (به آن) ‌ما‌ ‌را‌ شماتت كند
.

......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo