• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
900
1957
62386332
اوقات شرعی

هنگام درخواست باران پس‌ از‌ خشكسالى

از دعاهاى  ‌آن حضرت است هنگام درخواست باران پس‌  از‌  خشكسالىo    خدايا، ما‌  را‌  از‌  باران سيراب كن،  ‌و‌  رحمت خود را‌  با‌  فرستادن باران فراوان  ‌و‌  دانه درشتت از‌  ابرى كه‌  براى رويش گياهان چشم نواز زمينت در‌  همه آفاق روان است بر‌  سر‌  ما‌  بگستران.

o    و با‌  رسيدن ميوه ها بر‌  بندگانت منت نه،  ‌و‌  با‌  شكفتن شكوفه ها سرزمين هايت را‌  زنده  ‌و‌  شاداب كن،  ‌و‌  فرشتگان گراميت را‌  كه‌  سفيران تواند براى آوردن بارانى سودمند، با‌  دانه هاى پيوسته ريزان  ‌و‌  قطره هاى فراوان، بارانى تند  ‌و‌  شتابنده حاضر ساز.

o    كه به‌  سبب  ‌آن سرزمين هاى مرده را‌  زنده  ‌و‌  شاداب كنى،  ‌و‌  گياهان از‌  دست رفته را‌  بازگردانى،  ‌و‌  آنچه را‌  آمدنى (و روييدنى) است بيرون آورى،  ‌و‌  خوراكى ها را‌  گسترش بخشى، ابرى متراكم  ‌و‌  لذيذ  ‌و‌  گوارا  ‌و‌  فراگير  ‌و‌  غران، نه ابرى پيوسته باران (كه خرابى به‌  باد آورد)  ‌و‌  نه ابرى جهنده  ‌و‌  بى باران.

o    خدايا، ما‌  را‌  از‌  بارانى ثمربخش  ‌و‌  روياننده  ‌و‌  خرمى بخش  ‌و‌  فراگير  ‌و‌  گسترده  ‌و‌  پر آب سيراب كن، كه‌  گياهان روينده را‌  به‌  خرمى باز گردانى،  ‌و‌  سبزه هاى شكسته  ‌و‌  پژمرده را‌  راست  ‌و‌  شاداب نمايى.

o    خدايا، ما‌  را‌  از‌  بارانى سيراب ساز كه‌  از‌   ‌آن باران سيل از‌  كوه ها روان سازى،  ‌و‌  چاه ها را‌  پر كنى،  ‌و‌  رودخانه ها را‌  جارى نمايى،  ‌و‌  درختان را‌  برويانى،  ‌و‌  نرخ ها را‌  در‌  همه شهرها كاهش دهى،  ‌و‌  حيوانات  ‌و‌  ساير آفريدگان را‌  سر‌  پا بدارى،  ‌و‌  روزى هاى پاكيزه را‌  براى ما‌  كامل سازى،  ‌و‌  كشت ها را‌  براى ما‌  برويانى،  ‌و‌  پستان هاى حيوانات را‌  بدان پر شير سازى،  ‌و‌  نيرويى بر‌  نيروى ما‌  بيفزايى.

o    خدايا، سايه  ‌آن ابر را‌  بر‌  ما‌  گرم  ‌و‌  سوزان،  ‌و‌  سرماى  ‌آن را‌  بر‌  ما‌  شوم  ‌و‌  پايدار قرار مده،  ‌و‌  ريزش  ‌آن را‌  بر‌  ما‌  تير بلا،  ‌و‌  آبش را‌  شور  ‌و‌  تلخ  ‌و‌  ناگوار مساز.

o    خدايا، بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست،  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  بركات آسمان ها  ‌و‌  زمين (باران  ‌و‌  گياهان) روزى ده، كه‌  همانا تو‌  بر‌  هر‌  چيز توانايى
.

...................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo