براى خود ‌و‌ دوستانشان

دعاى ‌آن حضرت عليه السلام براى خود ‌و‌ دوستانشان


̶    اى كسى كه‌  شگفتى هاى عظمت تو‌  پايان نمى پذيرد! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  لغزش  ‌و‌  انحراف در‌  برابر عظمت خود بازدار.

̶    اى كسى كه‌  مدت سلطنت  ‌و‌  فرمانروايى ات به‌  آخر نمى رسد! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  گردن ما‌  را‌  از‌  بند عذاب خود آزاد فرما.

̶    اى كسى كه‌  گنجينه هاى رحمتت فنا  ‌و‌  زوال ندارد! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  براى ما‌  از‌  رحمت خود، سهم  ‌و‌  نصيبى قرار ده.

̶    اى كسى كه‌  چشم ها از‌  ديدار فرومى مانند! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  مقام قرب خود نزديك فرما.

̶    اى كسى كه‌  در‌  مقابل قدر  ‌و‌  منزلت تو، هر‌  منزلت  ‌و‌  عظمتى كوچك  ‌و‌  ناچيز است! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  پيشگاهت گرامى دار.

̶    اى كسى كه‌  رازهاى نهانى در‌  نزد تو‌  آشكار است! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  پيش خود رسوا مساز.

̶    خداوندا! ما‌  را‌  به‌  عطا  ‌و‌  بخشش خويش، از‌  عطا  ‌و‌  بخشش ديگران بى نياز فرما  ‌و‌  با‌  پيوند ما‌  به‌  خودت، ما‌  را‌  از‌  وحشت  ‌و‌  ترس تنهايى، دور بدار تا‌  با‌  وجود بخشش  ‌و‌  عطايت به‌  هيچ كس ديگر رغبت پيدا نكنيم  ‌و‌  در‌  پناه احسان  ‌و‌  فضل تو‌  از‌  هيچ كس، بيم  ‌و‌  هراس نداشته باشيم.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  كارها را‌  به‌  نفع ما‌  تدبير فرما نه بر‌  زيان ما‌   ‌و‌  مكر خود را‌  به‌  سود ما‌  بنما نه به‌  زيان ما‌   ‌و‌  ما‌  را‌  پيروزى ده‌   ‌و‌  ديگران را‌  بر‌  ما‌  پيروز مساز.

̶    خدايا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  خشم خود نگاه دار  ‌و‌  به‌  لطف خويش حفظ كن  ‌و‌  به‌  سوى خودت راهنمايى فرما  ‌و‌  از‌  پيشگاهت دور مكن؛ زيرا هر‌  كسى را‌  كه‌  تو‌  نگاه دارى، سالم مى‌ ماند  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  هدايت كنى، دانا مى‌ شود  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  به‌  خود نزديك سازى، سود  ‌و‌  فايده مى‌ برد.

̶    الهى! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  سختى مصايب  ‌و‌  پيشامدهاى ناگوار زمان  ‌و‌  از‌  شر دام هاى شيطان  ‌و‌  تلخى قهر پادشاه، حفظ فرما.

̶    خداوندا! بى نيازان، به‌  واسطه  ‌ى‌  فضل  ‌و‌  قوت تو‌  بى نيازند پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  بى نياز كن؛ به‌  حقيقت كه‌  عطا كنندگان از‌  فراوانى داده هاى تو‌  مى‌ بخشند. پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  به‌  ما‌  عطا فرماى.  ‌و‌  همانا كه‌  راه يافتگان، فقط در‌  پرتو نور ذات تو‌  هدايت مى‌ يابند؛ پس‌  بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت فرست  ‌و‌  ما‌  را‌  هدايت  ‌و‌  رهبرى فرما.

̶    خداوندگارا! هر‌  كه‌  را‌  تو‌  يارى كنى، هيچ خواركننده اي‌ نمى تواند او‌  را‌  خوار كند  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  عطايى بخشى، منع ديگران چيزى از‌  او‌  نمى كاهد  ‌و‌  هر‌  كه‌  را‌  تو‌  هدايت كنى، گمراهان نمى توانند او‌  را‌  گمراه سازند.

̶    پس بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  عزت خويش از‌  شر بندگانت محفوظ بدار  ‌و‌  با‌  عطايت ما‌  را‌  از‌  غير خودت بى نياز فرماى  ‌و‌  در‌  پرتو ارشادت، ما‌  را‌  به‌  راه حق رهسپار ساز.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  سلامت دل هاى ما‌  را‌  در‌  ذكر  ‌و‌  يادكرد عظمت خودت قرار بده  ‌و‌  آسايش بدن هاى ما‌  را‌  در‌  شكر نعمتت  ‌و‌  گويايى زبان ما‌  را‌  در‌  وصف عطاها  ‌و‌  احسانت.

̶    خداوندا! بر‌  محمد  ‌و‌  خاندانش درود  ‌و‌  رحمت بفرست  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  دعوت كنندگانى قرار بده كه‌  مردم را‌  به‌  سوى تو‌  دعوت كنند  ‌و‌  از‌  راهنمايانى كه‌  به‌  تو‌  دلالت  ‌و‌  راهنمايى نمايند  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  خاص ترين خاصان درگاهت بگردان اي‌ مهربان ترين مهربانان.

....................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo