هنگامى كه‌ ابر ‌و‌ آذرخش را‌ مى ديد ‌و‌ بانگ رعد را‌ مى شنيد

̶    بار خدايا! اين دو‌ نشانه هايى اند در‌ ميان نشانه هاى تو‌ ‌و‌ دو‌ كار گزارند در‌ ميان كارگزاران تو‌ كه‌ يا‌ به‌ رحمتى سود بخش يا‌ عذابى زيانبار مبادرت به‌ بردن فرمان تو‌ مى كنند، پس‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن دو‌ باران عذاب بر‌ سر‌ ما‌ مبار ‌و‌ جامه ‌ى‌ بلا بر‌ ما‌ در‌ مپوشان!

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، سود ‌و‌ بركت اين ابرها را‌ بر‌ ما‌ بباران ‌و‌ آزار ‌و‌ زيان آنها را‌ از‌ ما‌ دور گردان ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ آفتى از‌ ‌آن دچار مفرما ‌و‌ بر‌ آنچه سرمايه ‌ى‌ معيشتهاى ماست بلايى گسيل مدار!

̶    بار خدايا! ‌و‌ اگر اين ابر را‌ به‌ آهنگ كيفر بر‌ انگيخته ‌و‌ از‌ راه خشم فرستاده اى، پس‌ ما‌ از‌ خشم تو‌ به‌ سوى تو‌ زنهار مى جوييم ‌و‌ به‌ منظور عفوجويى از‌ تو‌ زار مى گرييم، پس‌ خشم خود را‌ متوجه مشركان فرماى ‌و‌ آسياى كيفرت را‌ بر‌ سر‌ بى خدايان به‌ گردش در‌ آور!

̶    بار خدايا! خشگى سرزمين هاى ما‌ را‌ با‌ آبيارى خود بر‌ طرف فرما ‌و‌ با‌ ارزانى داشتن روزى خويش كينه از‌ دلهاى ما‌ بزداى ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ خود به‌ ديگرى سرگرم مساز ‌و‌ ماده ‌ى‌ احسان خود را‌ از‌ ما‌ مبر چرا كه‌ بى نياز ‌آن باشد كه‌ تو‌ او‌ را‌ بى نياز فرمايى ‌و‌ سالم كسى است كه‌ تواش از‌ بلا نگاهدارى،

̶    زيرا چون از‌ تو‌ بگذرد، از‌ سطوت تو‌ دفاع كننده ‌و‌ مانع شونده اى وجود ندارد. بر‌ هر‌ كس به‌ هر‌ چه خواهى داورى فرمايى ‌و‌ به‌ هر‌ كس هرگونه خواهى قضا ميرانى.

̶    تو را‌ سپاس باد كه‌ ما‌ را‌ از‌ بلا در‌ امان داشته اى ‌و‌ تو‌ را‌ شكر باد كه‌ نعمتهاى خود به‌ ما‌ ارزانى داشته اى، چنان سپاسى كه‌ سپاس ديگر مدحت گران را‌ واپس نهد ‌و‌ سپاسى كه‌ آسمان ‌و‌ زمين را‌ مشحون سازد

̶    چرا كه‌ تويى منشا دهشهاى كلان ‌و‌ بخشايشگر نعمتهاى سترك ‌و‌ پذيرنده ‌ى‌ سپاس مختصر ‌و‌ شكرانه ‌ى‌ اندك ‌و‌ تويى نيكوكار بسيار دهشمند، هيچ معبودى جز تو‌ نيست ‌و‌ بازگشت به‌ سوى توست
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo