header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
1864
3761
62907826
اوقات شرعی

پناه جويى به‌ خدا از‌ ترفندهاى شيطان

̶    بار الها! پناه مى بريم به‌ تو‌ از‌ «دشمن نهانى» رانده شده از‌ حق ‌و‌ وسوسه هاى او‌ ‌و‌ كيد ‌و‌ ترفندهاى وى ‌و‌ از‌ اعتماد به‌ آرزوها ‌و‌ وعده ‌و‌ قرارها ‌و‌ غرور ‌و‌ دام هايى كه‌ مى گسترد

̶    و از‌ اينكه در‌ گمراه ساختن ما‌ دل خود را‌ خوش كند ‌و‌ از‌ راه طاعت در‌ راه معصيت ما‌ را‌ به‌ طمع افكند يا‌ چيزى را‌ كه‌ وى در‌ نظر ما‌ زيبا جلوه داده به‌ راستى خوش جلوه نمايد يا‌ ‌آن چيز كه‌ در‌ نظر ما‌ ناپسند نشان داده بر‌ ما‌ گران نمايد.

̶    بار خدايا! او‌ را‌ از‌ طريق پرستشت از‌ ما‌ به‌ دور دار ‌و‌ با‌ تلاش در‌ مهرورزى با‌ تو‌ وى را‌ به‌ خاك خوارى به‌ سر‌ در‌ افكن ‌و‌ ميان ما‌ ‌و‌ او‌ پرده اى قرار ده‌ كه‌ ياراى دريدن ‌آن را‌ نداشته باشد ‌و‌ سدى خاراگونه قرار ده‌ كه‌ آنرا از‌ هم نشكافد!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ او‌ را‌ با‌ برخى از‌ دشمنانت چنان سرگرم بدار كه‌ از‌ ما‌ رخ برتابد ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ او‌ نيك نگاه دار ‌و‌ از‌ وى در‌ پناه خود گير ‌و‌ نيرنگش را‌ از‌ ما‌ دفع فرما ‌و‌ آنگونه كن كه‌ به‌ هزيمت از‌ ما‌ پشت كند ‌و‌ روى در‌ گريز نهد ‌و‌ نشان پايى هم از‌ او‌ بر‌ جاى نماند.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ در‌ برابر گمراهى شيطان ما‌ را‌ از‌ رهنمود خود بهره مند فرماى ‌و‌ رغم تلاش وى در‌ گمراه ساختن ما، ما‌ را‌ از‌ تقوى ره‌ توشه مرحمت كن ‌و‌ اگر وى ما‌ را‌ به‌ طريق ناصواب مى كشاند، تو‌ ما‌ را، بر‌ خلاف وى، به‌ راه پرهيزگارى هدايت فرماى.

̶    خدايا! براى او‌ در‌ دلهاى ما‌ راه در‌ آمدنى قرار مده ‌و‌ در‌ نزد ما‌ منزلى براى وى مگدار!

̶    بار خدايا! ‌و‌ هر‌ باطلى را‌ كه‌ در‌ ديده ‌ى‌ ما‌ خوش جلوه مى دهد، ‌آن را‌ نيك به‌ ما‌ بشناسان ‌و‌ آنگاه كه‌ ‌آن را‌ شناساندى، ما‌ را‌ از‌ ‌آن نگاهدار ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ ترفندهاى شيطان بينا ساز ‌و‌ به‌ ما‌ الهام فرما كه‌ براى دفاع در‌ برابر او‌ چه آماده كنيم ‌و‌ از‌ خواب غفلتى كه‌ از‌ غفلت ‌و‌ اعتماد به‌ او‌ دست مى دهد ما‌ را‌ بيدار گردان ‌و‌ با‌ توفيقى كه‌ به‌ ما‌ عنايت مى كنى ما‌ را‌ يارى فرماى!

̶    بار خدايا! انكار عمل او‌ را‌ به‌ خورد دلهاى ما‌ ده‌ ‌و‌ لطف فرما تا‌ رشته ‌ى‌ مكر وى از‌ هم بگسليم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ سلطه ‌ى‌ شيطان را‌ از‌ ما‌ برگردان ‌و‌ اميد وى را‌ از‌ ما‌ قطع كن.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ پدران ‌و‌ مادران ‌و‌ فرزندان ‌و‌ خانواده هاى ما‌ ‌و‌ نزديكان ‌و‌ همسايگان ما‌ را، چه مردان با‌ ايمان ‌و‌ چه زنان با‌ ايمان، از‌ گزند وى در‌ سنگر ‌و‌ دژى نگاهبان ‌و‌ پناهگاهى مقاوم قرار ده‌ ‌و‌ در‌ برابر او‌ زره هايى محافظ به‌ ايشان در‌ پوشان ‌و‌ عليه او‌ بديشان سلاح هايى برنده عطا فرما.

̶    بار خدايا! ‌و‌ اين دعاى مرا در‌ مورد هر‌ كس كه‌ گواهى به‌ پروردگارى تو‌ مى دهد ‌و‌ به‌ يگانگيت اخلاص مى ورزد ‌و‌ از‌ دل ‌و‌ جان با‌ شيطان دشمن است تعميم ده‌ ‌و‌ نيز درباره ‌ى‌ هر‌ كس كه‌ دم از‌ بندگى تو‌ مى زند ‌و‌ در‌ شناخت دانشهاى ربانى عليه او‌ به‌ پشت گرمى تو‌ دل بسته است يارى ده!

̶    بار خدايا! هر‌ گرهى را‌ كه‌ او‌ مى زند، تو‌ خود بگشاى ‌و‌ آنچه را‌ فرو مى بندد ز هم باز كن، ‌و‌ آنچه را‌ او‌ سر‌ هم بندى مى كند بر‌ هم زن ‌و‌ عزيمتش را‌ باطل كن ‌و‌ آنچه را‌ وى استوار مى كند تو‌ در‌ هم شكن!

̶    بار خدايا! سپاهش را‌ شكست ده‌ ‌و‌ ترفندش را‌ نقش بر‌ آب ‌و‌ پناهگاهش را‌ ويران كن ‌و‌ بينى او‌ را‌ بر‌ خاك بمال.

̶    بار خدايا! ما‌ را‌ در‌ حلقه ‌ى‌ دشمنانش رقم زن ‌و‌ از‌ زمره ‌ى‌ دوستانش بدور دار ‌و‌ چنان فرما كه‌ چون از‌ در‌ فريب با‌ ما‌ در‌ آيد فرمانش نبريم ‌و‌ چون ما‌ را‌ فراخواند اجابتش نكنيم ‌و‌ هر‌ كس را‌ كه‌ از‌ ما‌ فرمان برد به‌ دشمنى با‌ وى وادار كنيم ‌و‌ ‌آن كس را‌ كه‌ پيرو نهى ماست از‌ پيروى وى باز داريم.

̶    بار خدايا! درود بر‌ خاتم پيامبران ‌و‌ سرور فرستادگان محمد ‌و‌ بر‌ خاندان طيب ‌و‌ طاهر او، ‌و‌ ما‌ ‌و‌ كسان ‌و‌ برادران ‌و‌ همه مردان ‌و‌ زنان با‌ ايمان را‌ از‌ هر‌ چه از‌ شر ‌آن به‌ تو‌ پناه جسته ايم پناه ده‌ ‌و‌ از‌ آنچه از‌ بيم ‌آن از‌ تو‌ زنهار طلب كرده ايم زنهار بخش!

̶    و آنچه را‌ كه‌ با‌ دعا خواسته ايم بپذير ‌و‌ آنچه را‌ كه‌ به‌ دست فراموشى سپرده ايم باز به‌ ما‌ بده ‌و‌ بدينگونه ما‌ را‌ به‌ درجات صالحان ‌و‌ مراتب عاليه ‌ى‌ مومنان ارتقاء ده. آمين، اى پروردگار جهانيان
.

............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

telegram aparat eitaa

logo