درود ‌بر‌ محمد پيامبر خدا(ص)

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌كه‌ ‌پس‌ ‌از‌ سپاس خداوندى خدا صلى الله ‌و‌ عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم درود ‌مى‌ فرستاد


•    سپاس خداى ‌را‌ ‌كه‌ ‌بر‌ ‌ما‌ منت نهاد، ‌تو‌ پيامبر خود- ‌كه‌ درود خدا ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ خاندانش باد- ‌را‌ ‌به‌ سوى ‌ما‌ فرستاد. نعمتى ‌كه‌ امت هاى گذشته ‌و‌ نسل هاى پيشين ‌بى‌ بهره ‌از‌ ‌آن‌ بودند، ‌به‌ قدرت خود ‌كه‌ ‌در‌ ‌هر‌ كار ‌هر‌ چند سترگ، ناتوان نبود ‌و‌ هيچ چيز ‌را‌ ‌هر‌ چند خرد فرو نگذارد.

•    آنگاه ‌ما‌ ‌را‌ خاتم همه ‌ى‌ آفريدگان نهاد، ‌و‌ گواهانى ‌بر‌ منكران گرداند، ‌و‌ شمار ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ كرمش ‌بر‌ آنان ‌كه‌ اندك بودند فزونى داد.

•    بار خدايا، ‌بر‌ محمد- ‌كه‌ امانتدار وحى ات، برگزيده ‌ى‌ آفريدگانت ‌و‌ دوست ويژه ‌ى‌ بندگان توست- درود فرست؛ ‌آن‌ پيشواى رحمت، پيشاهنگ خدمت، ‌و‌ كليد بركت.

•    آن سان ‌كه‌ ‌وى‌ جان خود ‌را‌ ‌در‌ فرمانت نهاد.
•    و جسم خويش ‌را‌ ‌در‌ راهت هدف هرگونه بلا گرداند.
•    و براى خشنوديت ‌با‌ خويشان خود جنگيد.
•    و براى خشنوديت ‌با‌ خويشان خود جنگيد.
•    و براى زنده داشتن دينت پيوند خويشى ‌از‌ آنان بريد.
•    نزديكان انكار پيشه ‌را‌ ‌از‌ خود دور كرد.
•    و دوران دعوت پذير ‌را‌ ‌به‌ خود نزديك گردانيد.
•    و ‌در‌ راهت ‌با‌ بيگانگان دوستى ورزيد.
•    و ‌با‌ نزديكان دشمنى ورزيد.
•    براى رساندن پيامت رنجها كشيد.
•    و براى دعوت ‌به‌ آيينت سختى ‌ها‌ ‌را‌ ‌به‌ جان خريد.
•    و سرگرم اندرز دعوت پذيران گرديد.
•    به ديار غربت هجرت گزيد، ‌و‌ ‌از‌ سراى انس ‌و‌ زادگاهش ‌به‌ شهرهاى دور رخت بركشيد، ‌تا‌ دينت ‌را‌ عزت بخشد، ‌و‌ ‌بر‌ كافران نصرت يابد.

•    تا آنچه ‌در‌ ‌حق‌ دشمنانت خواسته بود ‌به‌ حقيقت پيوست.
•    و ‌هر‌ ‌چه‌ درباره ‌ى‌ دوستانت انديشيده بود ‌به‌ بار نشست.
•    پس ‌با‌ استعانت ‌و‌ ياريت، ‌و‌ چيرگى ‌بر‌ ناتونى اش، ‌به‌ پيكار دشمنانت شتافت.

•    و ‌با‌ آنان ‌در‌ ميان خانه هايشان ‌به‌ مصاف پرداخت.
•    و ‌در‌ ‌دل‌ جايگاهشان ‌بر‌ سرشان تاخت.
•    تا فرمانت ‌از‌ ‌هر‌ كران برآمد، ‌و‌ سخنت فراز آمد، ‌هر‌ چند بت پرستان ‌را‌ خوش نيامد.

•    بار خدايا، محمد ‌را‌ ‌به‌ پاداش رنجى ‌كه‌ ‌در‌ راهت كشيد، ‌در‌ والاترين درجات بهشتت جايگاهش ده.

•    بدان سان ‌كه‌ هيچ ‌كس‌ ‌در‌ مقام ‌و‌ رتبه ‌با‌ ‌وى‌ برابرى نكند، ‌و‌ هيچ فرشته ‌ى‌ مقرب ‌و‌ هيچ پيامبر مرسلى ‌با‌ ‌وى‌ كوس همبرى نزند.

•    (بار خدايا،) فراتر ‌از‌ آنچه وعده ‌اش‌ داده اى- ‌كه‌ شفاعتش ‌را‌ درباره ‌ى‌ خاندان پاك ‌و‌ مؤمنان امتش بپذيرى- عطايش ده.

•    اى ‌كه‌ وعده خلافى نمى كنى، ‌و‌ ‌به‌ گفتار وفادارى، ‌اى‌ آنكه بدى ‌ها‌ ‌را‌ ‌به‌ چند برابر نيكى ‌ها‌ دگرگون سازى، ‌بى‌ گمان ‌تو‌ ‌بى‌ كرانه بخششمندى.

----------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo