خدا

• بخشی از دعای 49 ‌

خداوند‌ ‌شما را هدایت كرد، اما راه صلاح را نرفتید و در پی خواهش ‍ دلتان رفتید. خداوند به‌ ‌شما پند داد، اما سنگین دل شدید و پند او را نشنیدید‌.
 

• بخشی‌ ‌از دعای 50 ‌

خدا جوینده شماست، اگر از درگاهش‌ ‌بگریزید و یابنده شماست اگر از نزدش فرار كنید‌.‌
 

• بخشی از‌ ‌دعای 51 ‌

خداوند، حق شما را از ستمكاران می‌گیرد‌.

• بخشی از دعای 52 ‌

خداوند همه آفریدگان خود را محكوم به مرگ كرده است، چه آن كس كه او را‌ ‌به توحید بستاید و چه آن كس كه او را انكار كند‌.

• بخشی از‌ ‌دعای 10 ‌

1- سزاوارترین كارها در آئین عظمت خداوند،‌ ‌رحمت عطا كردن بر كسی است كه از او طلب رحمت می‌كند‌. ‌

2- عفو خداوند، فضل اوست و عذاب او، عدل‌ ‌اوست. ‌

• بخشی از دعای 5 ‌

هر كس را كه خداوند حافظ و نگهبان او باشد، سالم و سلامت می‌ماند، و هر‌ ‌كس را كه خداوند توفیق هدایت عطا كند، دانا می‌شود و هر كس را كه خداوند مقرب درگاه‌ ‌خود سازد، عنیمت و ثروت بیكران نصیبش ‍ می‌شود‌.

• بخشی از‌ ‌دعای 39 ‌

صدیقان به واسطه اعمالشان مغرور نشوند و‌ ‌گناهكاران از خدا نومید نگردند، زیرا خداوند، پروردگار عظیمی است كه فضل خود را از‌ ‌هیچ كس باز نمی‌دارد و در گرفتن حق خود بر كسی سخت نمی‌گیرد‌.

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo