• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2784
7333
61670685

وظائف یك مسلمان

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
وظائف يك مسلمان :
عدل گستر باشيد.
خشم خود را فرو خوريد.
فتنه ها و خصومت را خاموش كنيد.
پراكندگان را دور هم جمع كنيد و مايه الفت و آشتى آنها شويد.
نيكى هاى مؤ منين را فاش كنيد و عيب هاى آنها را بپوشانيد.
نرم خويى و فروتنى را پيشه خود سازيد.
خوش رفتارى ، سنگينى و وقار را مرام خود قرار دهيد.
با مردم با حسن معاشرت رفتار كنيد.
براى رسيدن به فضيلت مسابقه بگذاريد و سعى كنيد از ديگران سبقت بگيريد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
نسبت به مردم سرزنش و خرده گيرى نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
حتى درباره افراد نااهل هم ترك احسان نكنيد، شايد احسان شما باعث هدايت او شود.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
حق را بگوئيد، هر چند برايتان دشوار باشد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
كار خير خودتان را اندك بشماريد و آن را بزرگ نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
كار بد و ضعف ها و گناهان خود را در گفتار و كردار بزرگ شماريد و آنها را كوچك نگيريد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
با كسى كه از خدا جدا شده ، دوستى نكنيد و از كسى كه با خداست دورى و قطع رابطه نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 38 از صحيفه سجاديه :
وظيفه مسلمان اينست كه عيب برادر يا خواهر مؤ من خود را بپوشاند.
بخشى از دعاى شماره 22 از صحيفه سجاديه :
طورى رفتار كنيد كه دشمنتان از ظلم و جور شما احساس ايمنى كند و دوستتان از اينكه بتواند شما را از حق منحرف و به هوى نفس خودش ‍ متمايل كند، نااميد گردد.
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
با دوستان خدا و كسانى كه اهل طاعت و بندگى خدا هستند، انس و الفت بگيريد.
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
كارهاى نيك را از روى شوق انجام دهيد.
بخشى از دعاى شماره 21 از صحيفه سجاديه :
چيزى را كه خدا دشمن مى دارد، دوست نگيريد و با آنچه كه موجب خشنودى خداست ، دشمنى نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
به هر اندازه اى كه پيش مردم بزرگ مى شويد، پيش نفس تان ، خود را كوچك كنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
با كسى كه با شما غش و دغل كند، با نصيحت و اخلاص برخورد كنيد و با كسى كه از شما دورى كند، با نيكويى برخورد كنيد و با كسى كه از شما ببرد، با پيوستن مقابله كنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
كار نيك خود را با منت گذاشتن باطل نكنيد.
بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
دست خود را براى خيررسانى به مردم روان كنيد.
بخشى از دعاى شماره 9 از صحيفه سجاديه :
رازهاى دل خود و حركات اعضاء و نگاه ها و زبانهاى خود را در امورى قرار دهيد كه موجب ثواب الهى و پاداش دنيا و آخرت باشد.

فروتنى براى سرمايه داران

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر به واسطه فقر، براى سرمايه داران فروتنى كنيد، گرفتار خوارى و بى اعتنايى از جانب خدا مى شويد.

ترس از ديگران

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر به خاطر ترس ، نزد ديگران تضرع و زارى كنيد، خداوند شما را خوار و ذليل مى كند.
بخشى از دعاى شماره 54 از صحيفه سجاديه :
بخاطر ترس از بندگان ضعيف خدا، دين و آئين الهى را ترك نكنيد.

احتياج

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
اگر محتاج شديد،از هيچ كس جز خداوند كمك نخواهيد.
بخشى از دعاى شماره 22 از صحيفه سجاديه :
در حال رفاه و تندرستى خدا را همانگونه بخوانيد كه در حال بيمارى و فقر و احتياج مى خوانيد.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
به كسى كه خود محتاج عطاى خداست ، رو نيندازيد.
بخشى از دعاى شماره 28 از صحيفه سجاديه :
در خواست و خواهش محتاجى از محتاج ديگر، دليل سفاعت راءى و گمراهى عقل اوست.

حسود و بيمارى حسادت

بخشى از دعاى شماره 20 از صحيفه سجاديه :
بيمارى حسادت را به وسيله تدبير بر ضد دشمنان خدا، درمان كنيد.
بخشى از دعاى شماره 22 از صحيفه سجاديه :
دلهايتان را از حسد پاك كنيد، تا بر احدى از آفريدگان خدا به علت چيزى از فضل و احسان خدا، حسد نورزيد.
نسبت به نعمت هاى خدا، از جمله دين و دنيا، سلامتى و تقوى ، آسايش و وسعت رزق كه خدا به برخى از بندگانش عطا كرده ، حسد نورزيد و از خدا بخواهيد تا خدا بيشتر از آن را هم نصيب شما بكند.
بخشى از دعاى شماره 49 از صحيفه سجاديه :
حسود به عيب هايى كه در خودش وجود دارد، به ديگران تهمت و نيش ‍ زبان و طعنه مى زند.

درباره پدر و مادر

بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
از پدر و مادر بترسيد، مثل ترسى كه از پادشاه ستمكار داريد و با آنها خوش رفتارى كنيد، مثل خوش رفتارى مادر با شما.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
فرمانبردار پدر و مادرتان باشيد.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
آرزوهاى پدر و مادرتان را بر آرزوهاى خودتان ترجيح دهيد.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
نيكى پدر و مادر نسبت به خودتان را زياد بشماريد و نيكى خودتان را نسبت به پدر و مادرتان كم بشماريد.
بخشى از دعاى شماره 24 از صحيفه سجاديه :
با صداى بلند با پدر و مادرتان سخن نگوئيد.
با پدر و مادرتان مهربان باشيد.
با پدر و مادرتان سازگار باشيد.
خلق و خويتان را نسبت به پدر و مادرتان نرم بسازيد.

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo