نيايش در‌ آمرزش طلبى از‌ خداى بزرگ

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ سوى ‌آن بازگشتى كه‌ مورد پسند توست رهسپار گردان ‌و‌ از‌ ابرام بر‌ آنچه مايه ‌ى‌ ناخشنودى توست دور فرماى!

̶    بار الها! چون در‌ بين دو‌ نقصان دچار شويم، كه‌ يكى در‌ دين ‌و‌ ديگرى در‌ دنياست، نقصان را‌ آنجا گذار كه‌ زود گذرست ‌و‌ بازگشت ما‌ را‌ به‌ سوى خود در‌ آنجا گذار كه‌ دوامش بيشتر،

̶    و چون قصد دو‌ امر كنيم، كه‌ يكى از‌ آنها مايه ‌ى‌ خشنودى ‌و‌ ديگرى باعث خشم توست، پس‌ ما‌ را‌ متمايل بدان سو گردان كه‌ مايه ‌ى‌ خشنودى توست ‌و‌ توان ما‌ را‌ بر‌ آنچه مايه ‌ى‌ خشم تو‌ مى گردد بكاه 

̶    و در‌ اين مقام نفس ما‌ را‌ به‌ اختيار خود وامنه، چرا كه‌ نفس جز در‌ آنجا كه‌ تو‌ وى را‌ توفيق عنايت كنى باطل را‌ برمى گزيند ‌و‌ جز آنجا كه‌ تو‌ بر‌ وى رحمت فرمايى فرمان دهنده به‌ كار بد است.

̶    بار خدايا! تو‌ ما‌ را‌ از‌ ضعف آفريده اى ‌و‌ بنيان ما‌ را‌ بر‌ سستى گذارده اى ‌و‌ از‌ آبى پست آغاز فرموده اى، ما‌ را‌ هيچ جنب ‌و‌ جوشى نيست مگر به‌ حول ‌و‌ قوت تو،

̶    و ما‌ را‌ هيچ توان ‌و‌ نيرويى نيست مگر به‌ يارى تو، پس‌ ما‌ را‌ به‌ توفيق خويش تاييد فرما ‌و‌ با‌ تاييد خويش مويد ساز ‌و‌ ديدگان ما‌ را‌ از‌ آنچه خلاف محبت توست فرو بند ‌و‌ چنان فرما كه‌ در‌ هيچيك از‌ اندام، سركشى را‌ راه نباشد.

̶    بار الها! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ رازهاى دلهاى ما‌ ‌و‌ حركات اندامهاى ما‌ ‌و‌ نگاه هاى دزديده ‌ى‌ چشمهاى ما‌ ‌و‌ سخنان زبانهاى ما‌ را‌ مايه ‌ى‌ ثواب خود گردان تا‌ حسنه اى كه‌ به‌ سبب ‌آن سزاوار پاداش تو‌ مى گرديم از‌ ما‌ فوت نگردد ‌و‌ كار بدى كه‌ بر‌ اثر ‌آن در‌ خور كيفرت خواهيم شد براى ما‌ بر‌ جاى نماند
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo