پوزش ‌از‌ كوتاهى ‌در‌ حقوق مردم

دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ پوزش خواهى ار كوتاتهى ‌در‌ حقوق مردم  


•    بار خدايا، ‌به‌ درگاهت پوزش ‌مى‌ خواهم ‌از‌ ستمى ‌كه‌ ‌در‌ برابرم ‌بر‌ ستمديده ‌اى‌ رفته ‌و‌ ‌من‌ ‌به‌ ياريش برنخاسته ام، ‌از‌ نعمتى ‌كه‌ ‌به‌ ‌من‌ ارزانى شده ‌و‌ ‌من‌ ‌آن‌ ‌را‌ سپاس نگفته ام، ‌از‌ خطا كارى ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ پوزش خواسته ‌و‌ ‌من‌ پوزشش ‌را‌ نپذيرفته ام، ‌از‌ بينوايى ‌كه‌ ‌از‌ ‌من‌ درخواست كرده ‌و‌ ‌من‌ ‌بر‌ ‌وى‌ ايثار نكرده ام، ‌از‌ مؤمنى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ حقى داشته ‌و‌ ‌من‌ حقش ‌را‌ نپرداخته ام، ‌از‌ عيب مؤمنى ‌كه‌ آگاه شده ‌ام‌ ‌و‌ آنرا نپوشانده ‌ام‌ ‌و‌ ‌از‌ ‌هر‌ گناهى ‌كه‌ برايم پيش آمده ‌و‌ ‌از‌ ‌آن‌ دورى نجسته ام.

•    بار خدايا، ‌از‌ اين خطاها ‌و‌ همانند آنها، ‌از‌ روى پشيمانى، پوزش ‌مى‌ خواهم، ‌تا‌ ‌در‌ پيشگيرى ‌از‌ تكرار آنها برايم موعظه ‌اى‌ باشد.

•    پس، ‌بر‌ محمد وخاندانش درود فرست ‌و‌ پشيمانيم ‌را‌ ‌بر‌ لغزشهايى ‌كه‌ مرتكب شده ام، ‌و‌ تصميم ‌را‌ ‌بر‌ ترك گناهانى ‌كه‌ ‌با‌ ‌آن‌ روبرو ‌مى‌ گردم، توبه قرار ده، توبه ‌اى‌ ‌كه‌ دوستيت ‌را‌ سبب گردد، ‌اى‌ خدايى ‌كه‌ توبه كنندگان ‌را‌ دوست ‌مى‌ دارى.

------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo