هنگامى كه‌ خطرى از‌ سر‌ وى به‌ سلامت رد مى شد يا‌ خواهشى از‌ او‌ فورا بر‌ آورده مى گشت

̶    بار خدايا! سپاس تو‌ را‌ باد بر‌ ‌آن حسن تقديرى كه‌ بهره ‌ى‌ من‌ گردانيدى ‌و‌ ‌آن بلا كه‌ از‌ سرم برگرداندى. ولى مبادا كه‌ اين عافيت كه‌ بر‌ من‌ ارزانى داشته اى تنها بهره ‌ى‌ من‌ از‌ تو‌ باشد، تا‌ به‌ بهانه ‌ى‌ آنچه دوست داشته ام تيره بخت گردم ‌و‌ ديگرى از‌ آنچه من‌ ناخوش داشته ام نيكبخت شود.

̶    و اگر اين عافيت كه‌ روز را‌ در‌ ‌آن به‌ شب رسانده ‌و‌ شبانگاهان را‌ در‌ ‌آن به‌ روز آورده ام خود بلايى پايدار ‌و‌ وبالى ادامه دار باشد، پس‌ ‌آن را‌ كه‌ پيش انداخته اى به‌ تاخير افكن ‌و‌ ‌آن را‌ كه‌ پس‌ انداخته اى پيش آور،

̶    چرا كه‌ چيزى كه‌ فرجامش نابودى است بسيار نيست ‌و‌ ‌آن چيز كه‌ عاقبت ‌آن ره‌ به‌ بقا دارد كم نتوان شمرد، ‌و‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى
.

................................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo