header

  • تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
776
3369
62688110
اوقات شرعی

در طلب نياز از‌ خداى تعالى

̶    بار خدايا! اى مطلوب نهايى نيازها

̶    و اى كه‌ درگاهت جايگاه نيل به‌ خواسته هاست،

̶    اى ‌آن كه‌ در‌ برابر نعمتهايت بهايى نمى ستانى،

̶    و اى ‌آن كه‌ زلال دهشت را‌ با‌ منت تيره نمى سازى،

̶    اى ‌آن كه‌ به‌ او‌ بى نياز توان شد ‌و‌ از‌ او‌ بى نياز نمى توان گشت،

̶    اى ‌آن كه‌ روى بدو توان كرد ‌و‌ از‌ وى رخ بر‌ نمى توان تافت،

̶    اى ‌آن كه‌ گنجينه هاى تو‌ با‌ خواهش اين ‌و‌ ‌آن فناپذير نيست،

̶    و اى ‌آن كه‌ در‌ آويختن به‌ وسيله ها مايه ‌ى‌ تغيير حكمت او‌ نمى گردد،

̶    و اى ‌آن كه‌ نياز نيازمندان از‌ او‌ منقطع نمى شود،

̶    و اى ‌آن كه‌ دعاء دعاكنندگان او‌ را‌ به‌ مشقت نمى افكند،

̶    همانا كه‌ تو‌ خود را‌ به‌ بى نيازى از‌ خلقت ستوده اى ‌و‌ تو‌ به‌ بى نيازى از‌ آنان شايسته اى 

̶    و تو‌ به‌ آنان نسبت فقر داده اى ‌و‌ به‌ راستى كه‌ آنها به‌ تو‌ نيازمندند،

̶    پس هر‌ كس كه‌ بخواهد تا‌ مبادرت به‌ رفع نياز از‌ درگاهت كند ‌و‌ به‌ يارى تو‌ دفع فقر از‌ خويش نمايد، به‌ راستى كه‌ از‌ جايى نياز خود را‌ خواسته كه‌ مى بايد خواست، ‌و‌ خواهش خود را‌ از‌ همانجا كه‌ سزاوارست طلب كرده 

̶    و هر‌ كس نياز خود را‌ به‌ سوى يكى از‌ بندگان تو‌ متوجه سازد ‌و‌ او‌ را‌ در‌ بر‌ آوردن ‌آن نياز كاره اى پندارد حقا كه‌ خود را‌ در‌ معرض نوميدى قرار داده ‌و‌ در‌ خور ‌آن است كه‌ محروم از‌ احسان تو‌ باشد.

̶    بار الها! مرا به‌ سوى تو‌ نيازى است كه‌ براى رسيدن به‌ ‌آن تابم از‌ كف رفته ‌و‌ سررشته ‌ى‌ چاره جويى من‌ در‌ برابر ‌آن گسيخته است ‌و‌ نفس من‌ ارائه ‌ى‌ ‌آن را‌ پيش ‌آن كس كه‌ خود براى رفع نياز به‌ سوى تو‌ مى آيد بياراست ‌و‌ اين خود لغزشى است از‌ لغزشهاى خطاكاران ‌و‌ از‌ پا در‌ فتادنى است از‌ سنخ از‌ پا در‌ افتادن گناهكاران،

̶    ولى با‌ يادآورى تو‌ از‌ غفلتم بيدار شدم ‌و‌ به‌ توفيقت از‌ لغزش خويش بر‌ پاى خواستم 

̶    و پيش خود گفتم: پاكا كه‌ تويى! پروردگارا! چگونه نيازمندى از‌ نيازمند ديگر رفع نياز مى كند ‌و‌ چگونه بى چيزى از‌ بى چيز ديگر رفع حاجت مى طلبد؟

̶    پس آنگاه، اى خداى من‌ با‌ رغبتى هر‌ چه تمام آهنگ تو‌ كردم، ‌و‌ به‌ اعتمادت روى اميد به‌ سويت آوردم 

̶    و دانستم كه‌ خواسته هاى فراوان من‌ در‌ جنب توانگرى تو‌ اندك ‌و‌ خواهشهاى بزرگ من‌ در‌ برابر فراخى رحمت تو‌ بس خرد است ‌و‌ همانا دهش تو‌ از‌ خواست احدى تنگ نمى گردد ‌و‌ دست دهشمند تو‌ از‌ هر‌ دستى بالاترست!

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا به‌ سائقه ‌ى‌ كرم خويش ‌و‌ فضل خود بنواز، نه به‌ صرف شايستگى من، كه‌ همانا من‌ نخستين خواهنده اى نيستم كه‌ با‌ رغبت ‌و‌ شوق روى به‌ سوى تو‌ آورده است ‌و‌ با‌ آنكه در‌ خور منع بوده است تواش به‌ كرم نواخته اى ‌و‌ نخستين مستمندى نيستم كه‌ از‌ تو‌ درخواست كرده ام ‌و‌ تو‌ بدو تفضل فرموده اى، با‌ آنكه در‌ خور حرمان بوده.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ دعاى مرا پذيرا شو ‌و‌ به‌ ندايم التفات فرما ‌و‌ به‌ زارى من‌ رحمت آور ‌و‌ صداى مرا بشنو

̶    و اميدم از‌ خويشتن مگسل ‌و‌ در‌ اين نياز، ‌و‌ نيازهاى ديگرم مرا به‌ غير خود حواله مفرماى 

̶    و به‌ حسن تقدير خويش، پيش از‌ آنكه از‌ جاى خود برخيزم، در‌ همه ‌ى‌ كارها خواسته ام را‌ برآور ‌و‌ نيازم را‌ پاسخ گوى ‌و‌ دشوارم را‌ آسان فرماى.

̶    و درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، چنان درودى كه‌ همواره پايدار باشد ‌و‌ مدت ‌آن را‌ پايانى نباشد ‌و‌ ‌آن را‌ براى من‌ ياورى ‌و‌ سببى در‌ بر‌ آورده شدن خواسته ام قرار ده، همانا كه‌ تويى تو‌ فراخ بخش دهشمند.

̶    و آنگاه نياز خود را‌ يادآور شو ‌و‌ سپس بگو: پروردگارا حاجتم چه ‌و‌ چه است، آنگاه به‌ سجده مى افتى ‌و‌ در‌ سجود خود مى گويى: فضل تو‌ آسودگى خاطرم بخشيد ‌و‌ احسانت مرا به‌ سوى تو‌ راه گشود، پس‌ از‌ تو، تو‌ را‌ به‌ تو‌ ‌و‌ محمد ‌و‌ خاندان وى مسئلت مى دارم كه‌ مرا نوميد نسازى
.

.........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo