• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
2092
3753
62273310

پناه بردن به‌ خدا از‌ ناگواريها ‌و‌ بدخوييها ‌و‌ كارهاي نكوهيده

دعاي ‌آن حضرت است در‌ پناه بردن به‌ خدا از‌ ناگواريها ‌و‌ بدخوييها ‌و‌ كارهاي نكوهيده.


̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى برم از‌ شر ‌و‌ شور آزمندى ‌و‌ شدت خشم ‌و‌ غلبه حسد ‌و‌ ناتوانى شكيبايى ‌و‌ اندك بودن قناعت ‌و‌ بدى خلق ‌و‌ خوى ‌و‌ اصرار شهوت ‌و‌ چيرگى عصبيت.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى برم از‌ پيروى از‌ هواى نفس ‌و‌ مخالفت با‌ هدايت ‌و‌ فرورفتن به‌ خواب غفلت ‌و‌ اختيار تكلف ‌و‌ برترى دادن باطل بر‌ حق ‌و‌ اصرار بر‌ گناه ‌و‌ خرد شمردن گناه ‌و‌ بزرگ شمردن طاعت.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى برم از‌ به‌ خود باليدن توانگران ‌و‌ خوار داشتن درويشان ‌و‌ بدرفتارى با‌ زيردستان ‌و‌ ناسپاسى در‌ حق كسى كه‌ به‌ ما‌ نيكى كرده است.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى بريم از‌ اينكه ستمگرى را‌ يارى كنيم، يا‌ ستمديده اى را‌ خوار به‌ داريم يا‌ قصد چيزى كنيم كه‌ ما‌ را‌ در‌ ‌آن حقى نباشد، يا‌ از‌ روى بى دانشى سخن در‌ دانش گوييم.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى بريم، از‌ اينكه در‌ دل خيال فريب كسى را‌ بپروريم ‌و‌ از‌ كردار خويش دستخوش خودپسندى شويم يا‌ به‌ آرزوهاى دور ‌و‌ دراز مبتلا گرديم.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى بريم از‌ بدى باطن ‌و‌ حقير شمردن گناهان خرد ‌و‌ از‌ اينكه شيطان بر‌ ما‌ چيره شود يا‌ روزگار ما‌ را‌ واژگون بخت گرداند يا‌ پادشاه بر‌ ما‌ ستم ورزد.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى بريم از‌ اسرافكارى ‌و‌ هم از‌ بينوايى.

̶    به تو‌ پناه مى بريم از‌ شادكامى دشمنان ‌و‌ نيازمند شدن به‌ اقران ‌و‌ از‌ تنگناى معيشت ‌و‌ از‌ مردن بى آنكه ساز رفتن مهيا كرده باشيم.

̶    بار خدايا، به‌ تو‌ پناه مى بريم از‌ بزرگترين حسرت ‌و‌ گران ترين مصيبت ‌و‌ بدترين شوربختيها ‌و‌ بدسرانجامى ‌و‌ محروم شدن از‌ ثواب آخرت ‌و‌ گرفتار شدن به‌ عقاب روز رستخيز.

̶    بار خدايا، بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرست ‌و‌ به‌ رحمت خويش مرا ‌و‌ همه مردان ‌و‌ زنان مومن را‌ از‌ آنچه گفته شد پناه ده، يا‌ ارحم الراحمين
.

......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo