نيايش در‌ پناه جويى به‌ خدا از‌ كج خلقى ‌و‌ كردارهاى بد

̶    بار خدايا! به‌ تو‌ پناه مى برم از‌ آشوب آز ‌و‌ شدت خشم ‌و‌ چيرگى رشگ ‌و‌ بى طاقتى ‌و‌ كمى قناعت ‌و‌ كج خويى ‌و‌ ابرام شهوت ‌و‌ چيرگى عصبيت 

̶    و پيروى از‌ هوس ‌و‌ مخالفت با‌ هدايت ‌و‌ فرو رفتن در‌ خواب غفلت ‌و‌ از‌ در‌ تكلف درآمدن ‌و‌ گزينش باطل بر‌ حق ‌و‌ اصرار بر‌ گناه ‌و‌ خرد انگاشتن معصيت ‌و‌ بزرگ انگارى طاعت 

̶    به خود باليدن توانگران ‌و‌ ناچيز شمردن بى چيزان ‌و‌ كج رفتارى با‌ زيردستان ‌و‌ ناسپاسگزارى درباره ‌ى‌ كسى كه‌ به‌ ما‌ نيكى نموده است.

̶    بار الها! پناه مى جوييم به‌ تو‌ از‌ اينكه به‌ يارى ستمگرى برخيزيم، يا‌ ستم كشيده اى را‌ خوار شماريم، يا‌ آهنگ چيزى كنيم كه‌ ما‌ را‌ در‌ ‌آن حقى نيست، يا‌ از‌ روى بى دانشى در‌ دانش به‌ سخن پردازيم.

̶    بار خدايا! پناه به‌ تو‌ مى بريم از‌ اينكه در‌ دل خيال گول زدن كسى را‌ بپروريم ‌و‌ به‌ عمل خود غره گرديم يا‌ به‌ آرزوهاى دور ‌و‌ دراز مبتلا شويم.

̶    بار خدايا! به‌ تو‌ پناه مى جوييم از‌ بدى باطن ‌و‌ ناچيز شمردن گناهان خرد ‌و‌ از‌ اينكه شيطان بر‌ ما‌ چيره شود، يا‌ روزگار ما‌ را‌ واژگون بخت گرداند، يا‌ سلطان درباره ‌ى‌ ما‌ ظلم روا دارد.

̶    و پناه مى بريم به‌ تو‌ از‌ مبادرت به‌ ريخت ‌و‌ پاش بيجا ‌و‌ از‌ نايافتن رزق به‌ قدر كفاف،

̶    و پناه به‌ تو‌ مى بريم از‌ سركوب دشمنان ‌و‌ نياز به‌ اقران ‌و‌ زيستن در‌ سختى ‌و‌ مرگ بى آمادگى.

̶    و پناه به‌ تو‌ مى بريم از‌ بزرگترين حسرت ‌و‌ بالاترين مصيبت ‌و‌ بدبختى ‌و‌ بدفرجامى ‌و‌ نوميدى از‌ ثواب ‌و‌ فرود آمدن عقاب.

̶    بار خدايا! درود بر‌ محمد ‌و‌ خاندان وى، ‌و‌ مرا ‌و‌ همه ‌ى‌ مردان ‌و‌ زنان با‌ ايمان را‌ از‌ تمام اين شرور، به‌ رحمت خويش، پناه ده، اى مهربان ترين مهربانان
.

........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo